TK Holzbau Slovakia, s.r.o.
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 3.10.2008  v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Obchodné meno:  TK Holzbau Slovakia, s. r. o. Sídlo spoločnosti:  Eisnerova   11  Bratislava 841 07 IČO:  44 466 757 DIČ:   2022741204 DIČ DPH: SK 2022741204 Spoločnosť je zapísaná:  v OR OS Bratislava I.; Vložka číslo:  55852/B Spoločníci: KMC s. r. o. Eisnerova 11 Bratislava 841 07 Tobgrow, s. r. o. Bešeňov  728 941 41 Ing. Štefan Máčovský - obchod a marketing Tel:  +421 917 565 389  Slovak, Hungarian Július Takáč - konštrukcie a výroba Tel: +421 903 654 208 Slovak, Hungarian         e-mail: office@tkholzbau.sk
Tel: 0917 565 389
Tel: 0917 565 389